Persondataforordningen

EU’s databeskyttelsesforordning har direkte retsvirkning i Danmark fra den 25. maj 2018.

Hvis du aldrig har beskæftiget dig med persondata vil de nye krav helt sikkert virke overvældende.

Hvis du allerede har de fornødne foranstaltninger og rutiner på plads for at matche persondataloven, så vil der i EU’s databeskyttelsesforordning være nogle helt nye bestemmelser, som det påhviler jer dataansvarlige at efterleve.

Da lovgivningen er så vidtrækkende som den er, kan det for den seriøse virksomhed – for hvem persondata er et nødvendigt arbejdsredskab – ikke gå hurtigt nok.

De registreredes vigtigste rettigheder er:

  • Retten til at blive oplyst om en behandling af egne personoplysninger
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
  • Retten til at få egne personoplysninger slettet
  • Retten til at gøre indsigelse mod at persondata bruges i direkte markedsføring
  • Retten til at gøre indsigelser mod automatiske individuelle afgørelser
  • Retten til dataportabilitet

I forhold til den persondatalov vi kender er Databeskyttelsesordningen blevet opgraderet på flere punkter. Mest iøjnefaldende er retten til dataportabilitet, der gør det lettere for de registrerede at flytte deres personoplysninger fx ud af de sociale medier.

Konkret betyder det for virksomheden, at oplysningerne skal kunne afleveres i et maskinlæsbart format, hvilket stiller krav til jeres tekniske setup.

En anden nyskabelse er, at registrerede straks ved informationsindsamlingen skal informeres om det retlige grundlag. Et samtykke kan i denne sammenhæng aldrig være stiltiende. I skal kunne dokumentere folks samtykke.

En tredje nyskabelse er den særlige beskyttelse af børn som kræver forældres samtykke.

Persondatasikkerheden har højeste prioritet i den nye lovgivning. Datatilsynet er mere end opmærksom på, at brud på sikkerheden kan føre til diskrimination, identitetstyveri eller bedrageri. Det betyder for jer, at I ikke blot skal anmelde hackerangreb til Datatilsynet inden 72 timer, I skal uden unødig forsinkelse underrette ofrene om bruddet.

Databeskyttelsesforordningen indrømmer jer, at I kun behøver at kommunikere med én tilsynsmyndighed inden for EU, når I foretager grænseoverskridende handlinger. Hvis I arbejder med spredte ansvarsopgaver er det nødvendigt at foretage en kortlægning af, hvor i organisationen de mest betydningsfulde beslutninger omkring personoplysninger bliver taget.

Under alle omstændigheder kræver den nye forordning, at virksomheden har fuldstændig tjek på, hvordan virksomheden organiserer og behandler sine data. Dette arbejde kræver, at I muligvis skal udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Snak med en af vores GDPR
Eksperter idag

Seneste nyheder

Følg med i vores seneste nyheder, pressemedelser og tips og tricks.

Hjem til Danmark. Kun en tåbe frygter ikke Amazon!

Hjem til Danmark. Kun en tåbe frygter ikke Amazon!

Hvor dansk detailbranchen ryster ved udsigten til Amazon, kan vi konstatere, at endnu en dansker har sat sit mærke på IT-branchen Egentlig kommer Jeff Bezos familie fra Holbæk. Men det er på Frederiksberg øverst i et af Danmarks højeste huse,…

Case: Støtte og rådgive HJK med implementering af Persondataforordningen

Case: Støtte og rådgive HJK med implementering af Persondataforordningen

Vi har netop afsluttet en større opgave for Hjemmeværnskommandoen, hvor IT-Hotellet har støttet og rådgivet HJK med og omkring implementeringen af Persondataforordningen. Vi er både glade for tilliden og stolte af det udførte arbejde, som har stået på igennem de…

Vi er flyttet til Agerhatten i Odense SØ

Vi er flyttet til Agerhatten i Odense SØ

For at komme nærmere vores Datacenter i Odense, har vi rykket vores hovedkontor til ny lokation i Odense. Helt præcist Agerhatten 27B St. Th., 5220 Odense SØ som vil være basen fremadrettet. Vi beholder dog et mobilt kontor i Nr.…

En del af

BFIH Logo

Partners

Authorized-partner-Heimdal

Kreditvurdering

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

IT-Hotellet ApS © 2018. All rights reserved.